Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 41
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
44594950: Anna Hôrečná
41859812: Anton Šutara
37097113: Bohuslav Gaňa
36682934: EMERMONT, s.r.o.
43357784: Ferdinand Babušík
40943011: Ján Feranc
41923502: Ján Hôrečný
43596045: Ján Mihálek
44010010: Ján Sládek
43695540: Janka Janečková - 2PP
43555381: Jaroslav Solárik
36973122: Juraj Šeroň
41607821: Mária Absolonová
43999689: Martin Masný
43100210: Michaela Ďurajková
43399444: Michal Masný
34224858: Milan Zázrivec - ZAZka
17888255: Miroslav Ďurajka -ELIMADO
43204317: Miroslav Randa
43261787: Ondrej Srník